Missie

Over ons

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De Uitdaging zorgt voor verbinding tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (media). We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De Matchgroep bestaat uit een groep enthousiaste ondernemers, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze directeuren met een groot netwerk, jonge directieleden, zelfstandige ondernemers en werknemers zetten hun tijd in om matches uit te voeren. De Matchgroep stimuleert het Westfriese bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen en verenigingen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na het overleg gaan we aan de slag om een oplossing te vinden voor de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match.

De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Aangesloten gemeenten
Partners van de Westfriese Uitdaging