Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Bedrijven

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms bent u als maatschappelijke organisatie niet alleen ontvanger, maar kunt u ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als u aangeboden materiaal door wilt spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. Dat horen wij ook graag van u!

De aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

De Westfriese Uitdaging - deuren-bijenacademie
Heddes Bouw & Ontwikkeling plaatst met leerlingen van Espeq een tussenwand bij het bijeneducatiecentrum in Hoorn
Aangesloten gemeenten
Partners van de Westfriese Uitdaging