Activiteiten

Westfriese Uitdaging

De Westfriese Uitdaging bouwt bruggen tussen vragen vanuit de samenleving en de mogelijkheden van het Westfriese bedrijfsleven. Vanuit Vrijwilligerspunt bestaan de initiatieven NLdoet en de Maatschappelijke Beursvloer al enige jaren. Met de Westfriese Uitdaging ondersteunen wij dit van harte en zetten wij tevens een aantal aanvullende activiteiten op.

Directe bemiddeling via de Matchgroep. Westfriese stichtingen en verenigingen stellen hun vraag per mail. Deze vraag bespreken de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de Matchgroepvergaderingen.

Tijdens NLdoet dagen we alle Nederlanders uit om de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel. Een soort klussenbank op twee vaste dagen in maart.

De Westfriese Beursvloer is een jaarlijks, goed bezocht, maatschappelijk evenement. Georganiseerd door Vrijwilligerspunt in samenwerking met de Westfriese Uitdaging. Vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen en werknemers van bedrijven speeddaten met elkaar tijdens de Maatschappelijke Beursvloer. Mensen die normaal niet zo snel met elkaar in contact komen, met heel verschillende netwerken en heel verschillende achtergronden, blijken ophttps://www.westfrieseuitdaging.nl/vraag-en-aanbod/eens veel voor elkaar te kunnen betekenen.

Spullen die over zijn bij bedrijven worden verhandeld via de Spullenbank.

Aangesloten gemeenten
Partners van de Westfriese Uitdaging