‘Twee jaar na de oprichting heeft de Westfriese Uitdaging haar belang bewezen. Het fundament staat. We zijn in de regio bekend als hét platform voor tal van maatschappelijke verbindingen.’ Dat zei voorzitter Tom van Roon (dir. Rabobank) tijdens een bijeenkomst voor diverse betrokken bij De Westfriese Uitdaging.

Het tweejarig bestaan was het moment om stil te staan wat er bereikt is en waar de organisatie zich naar moet gaan richten. ‘De bestaande verbindingen versterken en uitbouwen en nog meer en nog grotere projecten aanpakken.’ aldus Van Roon. Daarbij wenste hij de nieuwe manager Renate van der Laan van de Westfriese uitdaging alle succes toe.

Landelijk opereren er al zo’n 45 zelfstandige, lokale Uitdagingen. Zij zorgen voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven en bemiddelen in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (media). Van Roon: ‘Gebleken is dat veel bedrijven best een maatschappelijke bijdrage willen leveren. In West-Friesland weten wij elkaar inmiddels te vinden, maken we onderdeel uit van de Westfriese regio en zijn we voor veel organisaties een steuntje in de rug.’

In het pas verschenen jaarverslag 2015staan alle matches en andere activiteiten vermeld waarbij regionale bedrijven en organisaties elkaar hebben gevonden bij ondersteuning in de vorm van spullen, kennis en ervaring.

Nieuws en Evenementen

Afscheid van ons bestuurslid Piet Mol

28-11-2023

UITDAGING XL: bouw mee aan een gaaf entree voor het Oorlogsmuseum

24-11-2023

Hotel Hoorn Van der Valk zet zich opnieuw in voor onze lokale gemeenschap

07-11-2023

Westfriese Beursvloer: Bedankt alle deelnemers!

31-10-2023

Heddes Bouw helpt Stichting AyúdaMe

31-10-2023

14e Westfriese Beursvloer leverde 213 matches op!

20-10-2023
Aangesloten gemeenten
Partners van de Westfriese Uitdaging